Gdzie przygotować gniazdo elektryczne pod okap w kuchni??

Najlepiej i najpewniej zawsze skonsultować się z projektantem zabudowy kuchennej. Jednak najczęściej gniazdo przygotowuje się w osi okapu powyżej linii dolnej zawieszonych szafek wiszących.

Przy ustalaniu miejsca podłączenia
okapu, trzeba uwzględnić rozmiar silnika zabudowanego w osłonie okapu, jeżeli nie
jest on zabudowany w szafce.