Pomieszczenie trudne, nie jeden, nie dwa skosy 😅Udało się nam wykorzystać maksimum przestrzeni.