Zrealizowaliśmy projekt wyspy handlowej w centrum handlowym 👏
Zobaczcie efekty!